Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là một bệnh viện chuyên khoa ung thư loại 1 hoàn chỉnh của thành phố Đà Nẵng, quy mô 500 giường bệnh nội trú. Bệnh viện được đặt tại Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, trên diện tích 15 hecta.

 

Trần thạch cao


 

 Bệnh viện có chức năng tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị có hiệu quả mọi bệnh lý ung thư, làm tốt công tác dự phòng bệnh ung thư cho nhân dân thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung, triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ và tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chuyên ngành ung thư.Tham gia dự công trình này, Vĩnh Tường cung cấp hệ sản phẩm khung Vĩnh Tường và tấm thạch cao Gyproc trên diện tích sàn hơn 8 ngàn m2.

Trần thạch cao