Chủ đầu tư dự án

Thông tin liên hệ phòng dự án

Đội ngũ trẻ của Phòng Dự Án Vĩnh Tường sẵn sàng cung cấp đầy đủ mẫu mã, tài liệu kỹ thuật và tư vấn sản phẩm phù hợp với quy mô của công trình, cũng như các giải pháp đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật

Tư vấn sản phẩm và kỹ thuật thi công trần thạch cao

Tư vấn sản phẩm và kỹ thuật thi công trần thạch cao