vinhtuong đăng vào lúc 07/12/2022 - 15:52

CẬP NHẬT KẾT QUẢ ÁNH KIM CHO TẾT HOÀNG KIM

CẬP NHẬT KẾT QUẢ ÁNH KIM CHO TẾT HOÀNG KIM

Vĩnh Tường cập nhật kết quả chương trình khuyến mãi Ánh Kim cho Tết Hoàng Kim từ 04.11.2022 đến 30.11.2022

  • Phạm vi: từ Quảng Trị đến Cà Mau
  • Đối tượng: Nhà Thầu 5 Sao

* Qùa tặng sẽ được gửi đến các anh em Thầu/Thợ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả.

akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1

akcthk1                                                          *Danh sách cập nhật từ 04.11.2022 đến 21.11.2022

akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1akcthk1

Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2024

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm