Khung vách ngăn Vĩnh Tường | Vĩnh Tường

Khung vách ngăn Vĩnh Tường

Khung vách ngăn Vĩnh Tường

Nhận diện bao bì cho các sản phầm từ:

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Hệ khung tường ngăn áp dụng

  • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG V-SOUND 
  • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG V-WALL 
  • Khung tiêu chuẩn: VĨNH TƯỜNG E-WALL 

Đặc điểm nhận diện khung tường ngăn

jgj

Nhãn sản phẩm khung tường ngăn

kjh

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường V-SOUND 

uioli

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường V-WALL 

oliop

Nhãn khung tường ngăn Vĩnh Tường E-WALL 

Đóng gói sản phẩm khung tường ngăn

jghj

Hai đầu bó thanh được đai chắc chắn bằng dây đai Vĩnh Tường 

Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2023

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm