vinhtuong đăng vào lúc 21/06/2022 - 16:00

Cập Nhật kết quả chương trình Quét Nhiều Trúng Lớn từ 1/4/2022 đến 30/4/2022 (đợt 1 và 2) - Phần 2

Cập Nhật kết quả chương trình Quét Nhiều Trúng Lớn từ 1/4/2022 đến 30/4/2022 (đợt 1 và 2) - Phần 2

Vĩnh Tường cập nhật kết quả chương trình Quét Nhiều Trúng Lớn từ 1/4/2022 đến 30/4/2022 (đợt 1 và 2) - Phần 2

  • Phạm vi: Từ Quảng Trị đến Cà Mau
  • Thời gian: Từ ngày 01.04.2022 – 30.04.2022
  • Đối tượng: Nhà thầu 5 SaoQNTL-08
  •  

QNTL-9QNTL-10QNTL-11QNTL-12QNTL-13QNTL-14
Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Dành cho bạn

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2022

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm