Dự án là một khu văn phòng hiện đại, nơi làm việc và giao tiếp thuận lợi. Đáp ứng nhu cầu đa dạng, công nghệ cao cho khoảng 3000 nhân viên. Mặt khác tạo được bộ mặt kiến trúc cho toàn công trình và cảnh quan không gian đường phố.

Cao Ốc HMTC – Q.1