Catba Island Resort, nằm trên bãi biển Cát Cò 2, đảo Cát Bà, Hải Phòng, thuộc quần thể di sản tự nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Có rất nhiều cách dễ dàng và thuận tiện để bạn đến với Catba Island Resort & Spa.
Trong dự án lý tưởng này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm trên quy mô 5000 m2 trấn chìm ( khung và tấm)

Cat Ba Island resort