Nằm trong khu vực phát triển năng động nhất của Thủ đô Hà Nội mở rộng, chung cư dương nội thừa hưởng các điều kiện hạ tầng xã hội và hạ tầng đô thị của một thành phố trẻ năng động, cùng với hàng loạt các dự án khu đô thị mới, bệnh viện, trường học, khu tập luyện thể thao…

Trên tổng diện tích 52.000m2 của công trình, đã sử dụng 25.000 m2 khung trần chìm, 10.000 m2 vách gồm các sản phẩm tương ứng mà Vĩnh Tường cung cấp.

Chung cư Dương Nội- CT7, CT8