Hậu quả của các đám cháy có thể gây ra thiệt hại rất lớn về con người cũng như vật chất. Nhằm bảo vệ cho con người cũng như tài sản.