Khung trần chìm Vĩnh Tường | Vĩnh Tường

Khung trần chìm Vĩnh Tường

Khung trần chìm Vĩnh Tường

Nhận diện bao bì cho các sản phầm từ:

Vĩnh Tường cung cấp các loại khung cơ bản: Khung cao cấp, khung phổ thông, khung tiết kiệm,...

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Hệ khung trần chìm áp dụng

  • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG OMEGA, VĨNH TƯỜNG SERRA, VĨNH TƯỜNG TriFLEX 
  • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG ALPHA, VĨNH TƯỜNG BASI 
  • Khung tiêu chuẩn: VĨNH TƯỜNG TIKA, VĨNH TƯỜNG EKO 
  • Khung tiết kiệm: VĨNH TƯỜNG M29 

Đặc điểm nhận diện khung trần chìm

kj

Nhãn sản phẩm khung trần chìm

 

Nhãn khung trần chìm cao cấp Vĩnh Tường OMEGA 

jkj

Nhãn khung phổ thông Vĩnh Tường ALPHA 

jklkl

Nhãn khung tiêu chuẩn Vĩnh Tường TIKA 

kjk

Nhãn khung tiết kiệm Vĩnh Tường M29 

Đóng gói sản phẩm khung trần chìm

jh

Hai đầu bó thanh được đai chắc chắn bằng dây đai Vĩnh Tường 

Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2023

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm