Đây là nhà máy sản xuất thứ hai của Kyocera Mita, có diện tích 20 ha với vốn đầu tư ban đầu là 187,5 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm máy in và máy photocopy đa chức năng. Nhà máy được đặt tại KCN VSip Hải Phòng.
Trong dự án này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm ở cả khá nhiều hàng mục, với: 47000 m2 trần thả (khung và tấm), 1500 m2 trần chìm (khung và tấm), 3500 m2 khung vách ngăn, 7000 m2 tấm vách.

Nhà máy Kyocera-Vsip