Nhận Diện Khung Trần & Tường Ngăn Vĩnh Tường Chính Hãng

Nhận Diện Khung Trần & Tường Ngăn Vĩnh Tường Chính Hãng

Nhận Diện Khung Trần & Tường Ngăn Vĩnh Tường Chính Hãng

Nhận diện bao bì cho các sản phầm từ:

Kể từ tháng 03/2023, nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm Vĩnh Tường như sau:

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Hệ khung trần nổi áp dụng cho:

 • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG SmartLINE, VĨNH TƯỜNG TopLINE X 
 • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG FineLINE X 

Đặc điểm nhận diện khung trần nổi:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường
 • In phun tên sản phẩm, số lô
 • Chữ VĨNH TƯỜNG in chìm UV (*)

(*) Áp dụng cho Khung Trần Nổi VĨNH TƯỜNG và Thanh Viền Tường Trần Nổi VT 18/22

Nhận diện khung trần nổi Vĩnh Tường

Bao bì sản phẩm khung trần nổi:

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG SmartLINE

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG SmartLINE

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE X

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE X

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE X

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE X

 

I. Hệ khung đồng dạng áp dụng cho:

 • VĨNH TƯỜNG ALPHA, VĨNH TƯỜNG TIKA, VĨNH TƯỜNG M29
 • VĨNH TƯỜNG VTC20/20

Đặc điểm nhận diện khung đồng dạng:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường và chữ VINH TUONG
 • In phun tên sản phẩm, số lô
nhận diện khung trần chìm vĩnh tường

II. Hệ khung xương cá áp dụng cho:

 • Thanh chình VĨNH TƯỜNG SERRA, BASI Plus, EKO Plus

Đặc điểm nhận diện khung xương cá:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường 
 • In phun tên sản phẩm, số lô
Nhận diện khung trần chìm xương cá Vĩnh Tường

 

Hệ khung vách ngăn áp dụng cho:

 • VĨNH TƯỜNG V-SOUND
 • VĨNH TƯỜNG V-WALL
 • VĨNH TƯỜNG E-WALL

Đặc điểm nhận diện khung:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường và chữ VINH TUONG
 • In phun tên sản phẩm, số lô
Nhận diện khung vách ngăn Vĩnh Tường

Kể từ năm 2023, nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm Vĩnh Tường như sau:

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Hệ khung trần nổi áp dụng:

 • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG SmartLINE, VĨNH TƯỜNG TopLINE X 
 • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG FineLINE X 

Đặc điểm nhận diện khung trần nổi:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường
 • In phun tên sản phẩm, số lô
 • Chữ VĨNH TƯỜNG in chìm UV (*)
  (*) Áp dụng cho Khung Trần Nổi VĨNH TƯỜNG và Thanh Viền Tường Trần Nổi VT 18/22
Đặc điểm nhận diện khung trần nổi Vĩnh Tường

Bao bì sản phẩm khung trần nổi

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG SmartLINE 

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG SmartLINE

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE X

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE X

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE X

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE X

 

I. Hệ khung đồng dạng áp dụng cho:

 • VĨNH TƯỜNG ALPHA, VĨNH TƯỜNG TIKA, VĨNH TƯỜNG M29
 • VĨNH TƯỜNG VTC20/20

Đặc điểm nhận diện khung đồng dạng:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường và chữ VINH TUONG
 • In phun tên sản phẩm, số lô
nhận diện khung trần chìm vĩnh tườn alpha

II. Hệ khung xương cá áp dụng cho

 • Thanh chình VĨNH TƯỜNG SERRA, BASI Plus, EKO Plus

Đặc điểm nhận diện khung xương cá:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường
 • In phun tên sản phẩm, số lô
Đặc điểm nhận diện khung xương cá Vĩnh Tường

 

Hệ khung vách ngăn áp dụng cho:

 • VĨNH TƯỜNG V-SOUND
 • VĨNH TƯỜNG V-WALL
 • VĨNH TƯỜNG E-WALL

Đặc điểm nhận diện khung:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường và chữ VINH TUONG
 • In phun tên sản phẩm, số lô
Đặc điểm nhận diện khung vách ngăn Vĩnh Tường

 

Kể từ tháng 04/2020, chúng tôi sẽ tăng cường nhận diện một số loại khung xương Vĩnh Tường, giúp cho việc nhận diện sản phẩm một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Nhận diện bao bì đóng gói sản phẩm:

Hệ khung trần nổi áp dụng cho:

 • Khung siêu cao cấp: VĨNH TƯỜNG EliteLINE
 • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG SmartLINE, VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 
 • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 

Đặc điểm nhận diện khung trần nổi:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường
 • In phun tên sản phẩm, số lô
 • Chữ VĨNH TƯỜNG in chìm UV (*)

(*) Áp dụng cho Khung Trần Nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE® Plus và Thanh Viền Tường Trần Nổi VT 18/22

nhận diện khung xương fineline plus

Bao bì sản phẩm khung trần nổi:

             

bao bi smartline

         Hộp bao bì đóng gói của Khung Trần Nổi VĨNH TƯỜNG SmartLINE

          zdf

         Hộp bao bì đóng gói của Khung Trần Nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus

               gdg

          Hộp bao bì đóng gói của Khung Trần Nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus

 

Hệ khung trần chìm áp dụng cho:

 • VĨNH TƯỜNG ALPHA, VĨNH TƯỜNG TIKA, VĨNH TƯỜNG M29
 • VĨNH TƯỜNG VTC 18/22-0.4, VT 18/22-0.32

Đặc điểm nhận diện khung trần chìm:

 • Dập nổi logo Vĩnh Tường và chữ VINH TUONG
 • In phun tên sản phẩm, số lô 

VĨNH TƯỜNG ALPHA:

nhận diện khung xương alpha

VĨNH TƯỜNG TIKA:

nhận diện khung xương tika

ĐỐI VỚI KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG BASI VÀ SERRA:

Khung trần chìm Vĩnh Tường BASI

Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG BASI

Khung trần chìm Vĩnh Tường SERRA

Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG SERRA

Hệ khung vách ngăn áp dụng cho:

 • VĨNH TƯỜNG V-SOUND
 • VĨNH TƯỜNG V-WALL
 • VĨNH TƯỜNG E-WALL

VĨNH TƯỜNG V-WALL:

Nhận diện khung xương v-wall

VĨNH TƯỜNG E-WALL:

 

nhận diện khung xương e-wall

Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2024

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm