Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong hai nhà máy nhiệt điện sẽ được xây dựng tại Khu kinh tế Nghi Sơn theo nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, do EVN làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy là 22.260 tỷ đồng.
Tại dự án này, Vĩnh Tường tham gia ở khâu cung cấp vật liệu xây dựng với 6000m2 trần thả, 1000m2 trần chìm, 4000m2 vách

Nhiệt điện Nghi Sơn 1