Nằm trong khu đô thị Đại Kim (ISV)- Hoàng Mai, Hà Nội, trường đại học Quốc tế Đại Kim được thiết kế theo mô hình liên cấp, phục vụ nhu cầu giáo dục cho học sinh từ nhà trẻ đến hết lớp 12. Trường bắt đầu khóa học đầu tiên vào tháng 8/2012.

ISV có tổng diện tích 23.000 m2 , trong đó diện tích xây dựng  là 9.500 m2, diện tích sân vườn là 9.000 m2, với tổng vốn đầu tư là 385 tỷ đồng. Với mục tiêu xây dựng một mô hình theo chuẩn quốc tế nên ISV hoạt động theo hướng rất đa dạng về quốc tịch, ngôn ngữ, văn hoá. Chính vì vậy, vốn hiểu biết và khả năng xã hội, kinh tế dự kiến trang bị cho học sinh cũng sẽ rất phong phú. Chương trình giảng dạy được đúc rút từ kinh nghiệm giảng dạy quốc tế tốt nhất.

Tiếp xúc với công trình này, Vĩnh Tường được chọn là một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hoàn thiện tin cậy với diện tích thực hiện: 6000 m2 khung trần thả và 2000m2 khung trần chìm. Đây là những nỗ lực không ngừng của nhà sản xuất, để đáp ứng yêu cầu của mọi khách hàng.

Trường quốc tế Đại Kim