Văn hoá doanh nghiệp | Vĩnh Tường

Văn hoá doanh nghiệp

Tại Vĩnh Tường cũng như Saint-Gobain Việt Nam nói chung, chúng tôi chú trọng xây dựng nơi làm việc cởi mở, sáng tạo và trao quyền, nơi mỗi thành viên có thể đề xuất và thực thi các sáng kiến trong công việc mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thông qua 5 giá trị cốt lõi: HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG – TINH THẦN DOANH CHỦ – ĐỐI MỚI – NHẠY BÉN – XÂY DỰNG VĂN HÓA CỞI MỞ VÀ GẮN KẾT.

Saint-Gobain Việt Nam chú trọng xây dựng không gian làm việc cởi mở và sáng tạo như một đại gia đình, nơi mà mỗi người nhân viên có thể đề xuất và thực thi các sáng kiến trong công việc. Bởi vì, chúng tôi tin rằng tổ chức chỉ có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững khi toàn thể nhân viên hợp nhất thành MỘT ĐỘI - chiến đấu vì MỘT HOÀI BÃO với tất cả trái tim và nhiệt huyết để xây dựng một tổ chức “Stronger Together, Happy Together”

 

bg

Tại Vĩnh Tường và tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam chúng tôi chú trọng kiến tạo một môi trường làm việc cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân trở thành phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày.

Báo giá mẫu trần thạch cao mới nhất

 

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2024

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm