Văn hoá doanh nghiệp

Chúng tôi cam kết mạnh mẽ mang đến sự thịnh vượng và phát triển cho mỗi cá nhân - nhân tố chính cho sự phát triển và bền vững của tổ chức tại Việt Nam.

Saint-Gobain Việt Nam chú trọng xây dựng không gian làm việc cởi mở và sáng tạo như một đại gia đình, nơi mà mỗi người nhân viên có thể đề xuất và thực thi các sáng kiến trong công việc. Bởi vì, chúng tôi tin rằng tổ chức chỉ có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững khi toàn thể nhân viên hợp nhất thành MỘT ĐỘI - chiến đấu vì MỘT HOÀI BÃO với tất cả trái tim và nhiệt huyết để xây dựng một tổ chức “Stronger Together, Happy Together”.

 

 

Sống và làm việc đam mê để cùng tạo dựng nên thành công của Saint-Gobain Việt Nam và xây dựng thành phố tương lai bền vững.

ddfd
+ 5 photos

Saint-Gobain Việt Nam chú trọng xây dựng không gian làm việc cởi mở và sáng tạo như một đại gia đình, ...

Lắng nghe

webp1
+ 5 photos

Saint-Gobain Việt Nam chú trọng xây dựng không gian làm việc cởi mở và sáng tạo như một đại gia đình, ...

Hoạt động xã hội

sd
+ 7 photos

Saint-Gobain Việt Nam chú trọng xây dựng không gian làm việc cởi mở và sáng tạo như một đại gia đình, ...

Hoạt động gắn kết

team

Cơ hội nghề nghiệp

Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị, mà mỗi thành viên Vĩnh Tường được mong đợi thể hiện ở bất kỳ vị trí nào. Các giá trị cốt lõi này được hình thành từ giá trị của những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp và tập thể người lao động, là BẢN SẮC của doanh nghiệp, là cơ sở để xây dựng VĂN HÓA VĨNH TƯỜNG.

Dành cho bạn

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2022

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm